Anatómia štúdium

4.Proprioreceptory sú uložené vo svalových vretienkach


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

4.Proprioreceptory sú uložené vo svalových vretienkach, šľachách, prípadne v kĺbových púzdrach. Svalové vlákno je tenzoreceptor, čiže adekvátnym podnetom je natiahnutie svalu. SV má paralelne zapojené extrafuzálne vlákna, ktoré sú vlastne pracovnou svalovinou, a intrafuzálne...

Vmedzené neuróny majú buď budivú alebo tlmivú synapsu


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Vmedzené neuróny majú buď budivú alebo tlmivú synapsu. Ďalšou časťou reflexného oblúka sú motoneuróny, ktoré vedú odpoveď z reflexného centra do výkonného orgánu – efektor. Telá motoneurónov sú umiestnené v predných koreňoch sivej hmoty...

Cez vmedzerené tlmivé neuróny na oboch str

Cez vmedzerené tlmivé neuróny na oboch str. idú odbočky do antagon. sv.. Při aktivácii sa súčastne vzrušia moteneuróny A-alfa a A-gama. Tieto reflexy takto súčatne vzrušia agon. a tlmia antag. na tej istej strane...

2.Miechové reflexy


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

2.Miechové reflexy. Monosynaptické ( vlastné, myotatické, svalové, proprioreceptívne, fázické ) – reflexy majú receptor a efektor v tom istom orgáne – svale. Sú to jednoduché odpovede cez dvojneurónový oblúk, ktoré prebiehajú na úrovni jedného...

c) Forsírovaný výdych FEVl


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

c) forsírovaný výdych FEVld) apnoe v inspíriu a exspíriu ( výdrž v nedýchaní pri výdychu a vdychu ),spotreba O2 ( 250 ml/ min )e) dychovú rezervu = DR ( pomer medzi MV: MMV )...

11) Fyziológia miechy I.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

1.Šírenie informácie po informačnom kanály. Súčasťou teórie regulácie je aj teória informácie. Vzhľadom na charakter prenosu informácie je vhodné reflexný oblúk rozdeliť na 5 častí: receptor, dostredivá dráha, nervové centrum, odstredivá dráha a efektor....


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

4.Vitálna kapacita je objem vzduchu vydýchnutý pri maximálnom výdychu, ktorému predchádzal maximálny vdych. VC závisí od povrchu tela, pohlavia, druhu športu, ktorý osoba vykonáva. • VC = dychový objem VT(objem vzd., kt. sa vdýchne...

Hembergov model


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

hembergov model – rebrá sa na stavce upínajú v dvoch bodoch, os ktorá prebieha oboma bodmi tvorí os otáčania. Tá tvorí s frontálnou rovinou při horných rebrách uhol 20 a při dolných uhol 60....

2.Mechanika dýchania


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

2.Mechanika dýchania. Pľúca a vnútorná strana hrudníka sú obalené popľúcnicou ( viscelárna pleura ) a pohrudnicou ( peristálna pleura ). Medzi nimi je interpleurálny prietok vyplnený tekutinou, ktorá slúži na lepšie kĺzanie oboch listov...

Periférnej část je charakteristická podvojnou recipročnou

Periférnej část je charakteristická podvojnou recipročnou inerváciou v podobe dvoch párov parasympatikových a sympatikových nervov. Hlavným regulačným nervom tráv.súst. je parasympatikus (orálna strana je inervovaná n.vagus, kaudálna strana je inervovaná n.splanchnicus – budivo). Výnimkou...