Anatómia štúdium

Kostra ruky ako celok

Kostra ruky ako celok Pohyb vo vlastnom zápästí sa uskutočňuje hlavne v dvoch kĺboch. 1. articulatio radiocarpea (vlastný kĺb zápästia) – tvorený dvoma kĺbovými povrchmi. Jeden leží na distálnom konci predlaktia a je tvorený...

Svaly krku

Svaly krku Svaly krku zabezpečujú niekoľko samostatných funkcií. Poskytujú podporu a pohyb hlavy a krčnej chrbtici, umožňujú prehĺtanie a reč. Svaly trupuSvaly trupu umožňujú dýchanie (veľmi dôležitým svalom je v tomto prípade bránica), poskytujú...

Svaly hlavy

Svaly hlavy Svaly hlavy majú niekoľko základných funkcií, ktoré ich (okrem anatomickej lokalizácie) rozdeľujú do viacerých podskupín.Najvýznamnejšie sú: A) okohybné svaly B) žuvacie svaly – majú za úlohu pohybovať sánkou. Patria k nim• spánkový...

Svaly dolnej končatiny

Svaly dolnej končatinySvaly dolnej končatiny (lat. musculi membri inferioris) sa delia vzhľadom k topograficko-anatomickému vzťahu na dve hlavné skupiny:A) Bedrové svaly (lat. musculus coxae)B) Svaly voľnej časti dolnej končatiny (lat. musculus partis liberae membri...

Svalová sústava

Svalová sústava Tvorí aktívnu zložku pohybového aparátu, zabezpečuje realizáciu pohybu. Základom svalovej sústavy je priečne pruhované svalové tkanivo riadené nervovým systémom. Funkčným orgánom svalovej sústavy sú svaly (lat. musculi). Názov musculus – myš, myška...

Travenie a vstrebávanie

Trávenie je v podstate chemické a mechanické spracovanie prijatej potravy.Mechanické spracovanie potravy je v živočíšnej ríši veľmi rozmanitý proces, ktorý závisí predovšetkým od druhu prijímanej potravy.Chemické spracovanie je naopak pochod, ktorý má u živočíchov...

Tenké črevo

– Je hlavným miestom, kde dochádza k trávenie a vstrebávanie – Jeho dĺžka je asi 3-5 m, priemer 3 cmfce:– Dochádza v ňom k dokončenie trávenia a to hlavne v prvom úseku = vo...

Tráviace funkcie žalúdka a čriev

Žalúdok – je umiestnený pod bránicou ako dutý vak. Horná časť tvoria klenba, telo, vrátník.žaludeční stena z troch vrstiev: hladké svalstvo, sliznice, väzivové blana. Po premiešaní žalúdočnými šťavami do dvanástnika. Peristaltické pohyby: 3/min, napätie...

Tráviaca sústava a výživa človeka

tráviaci systém je zložený z viacerých na seba funkčne nadväzujúcich orgánovontogeneticky sú orgány zložené z derivátov embryonálneho ektodermu, entodermumezodermuorganizmus potrebuje pre svoje životné pochody primerané množstvo živín – cukrov, tukov,bielkovín, vitamínov, minerálnych látok a...

O to vypuklejšie vystupuje

O to vypuklejšie vystupuje tento problém vtedy, ak sa vypracovali nevhodné stereotypy, čo sa dosť stáva najmä vtedy, keď mladí športovci začnú trénovať bez dozoru trénera. V tomto prípade sa často musí postupovať tak,...