Anatómia štúdium

Sliny:

• majú baktériostatický účinok / vylizovanie rán / , • znižujú zapáchanie z úst, • slinami navlhčená sliznica uľahčuje dýchanie, • na suchú potravu nereagujú chuťové bunky. Potrava sa hltaním dostáva cez pažerák do...

4) PS vysiala kolaterály do EPMS

4) PS vysiala kolaterály do EPMS, čím sa tvorí finkčný vzťah. Spolupracujú při každom pohybe. Ich spojenie nieje dané vopred, ale vzniká v priebehu činnosti. Ak sa takéto spojenie často opakuje vznikne motorický inervačný...

2) Trávenie v ústach

2) Trávenie v ústach. V ústach sa potrava rozomieľa žuvacími pohybmi a premiešava so slinami, ktoré sú dôležité v tráviacom procese, no majú aj mimotráviace funkcie. Sliny obsahujú 99,3% vody, 0,7% sušiny. Sušina sa...

5. Sila svalu:

1) Sila svalu. Silu môžeme určiť veľkosťou závažia, ktoré kontrahovaný sval vráti do pôvodnej polohy. Pri určovaní jej hodnoty môžeme postupovať aj opačne : ako mieru sily určíme to závažie, ktoré je izolovaný sval...

9) Červené krvinky

9) Červené krvinky = erytrocyty = Er sú bezjadrové bunky. Strata jadra im v procese evolúcie dodala tvar bikonkávneho disku a umožnila dokonalejšie prenášať kyslík. Počet Er v priemere:muži – 5,5 * 10 na...

6) Priestorové videnie

6) . Priestorové videnie. Jeho základom je binokulárne videnie. Zo zorného uhla pravého a ľavého oka vzniká v mozgovej kôre obraz s priestorovou dimenziou. Časť odrážaného priestoru padá do identických bodov sietnice, časť do...

7/8) Zraková ostrosť:

7) dychovú rezervu = DR ( pomer medzi MV: MMV ) . U zdravých ľudí je pomer 1: 5, u športovcov 1 : 15 a viac.8) Zraková ostrosť je najmenšia vzdialenosť dvoch bodov priestoru,...

5) Sila svalu

5) Sila svalu. Silu môžeme určiť veľkosťou závažia, ktoré kontrahovaný sval vráti do pôvodnej polohy. Pri určovaní jej hodnoty môžeme postupovať aj opačne : ako mieru sily určíme to závažie, ktoré je izolovaný sval...

4) Spánok

4)je súčasťou integrálnych funkcií CNS, je nepostrádatelný pre normálne fungovanie, člověk bez neho vydrží 12 dní, ale jeho potreba je v rôznych vek. kateg. odlišná. Je to postupný útlm jednotlivých centier. Význam spánku sa...

3) Strečing

športové EKG – v pokoji : predĺženie PQ z 0,08s na 0,2s predĺženie QRS komplexu a QT úseku zmenšenie P vlny, zväčšenie kmitu R vlna T je vyššia a zahrotenejšia objavenie U vlny EKG...