Anatómia štúdium

6) Koordinačný výkon


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

6) Koordinačný výkon Na neurónovej úrovni je to časová súhra zapájania a vypájania motoneurónov miechy agonistických a antagonistických svalových skupín na ipsylaterálnej strane a na kontralaterálnej strane(na jednej strane sú vzrušené ohýbače a urlmené...

V porovnaní s dotykovým analyzátorom je


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

V porovnaní s dotykovým analyzátorom je teplotná signalizácia lokalizovaná nepresne. Na receptory tepla a chladu sa v značnej miere vzťahuje subjektívnosť a relatívnosť pociťovania. Toto nám demonštrujú Veberove klamy. Bolesťové receptory sú voľne bohato...

Podobne je tomu aj v športe


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Podobne je tomu aj v športe. V nervóznom prostredí nejakého zápasu sa môže celkom dobre uplatniť aj typ slabý, nepohyblivý, lebo naň vonkajšie okolnosti nepôsobia tak rušivo ako napr. na silný, vyrovnaný, pohyblivý typ....

Na základe týchto kritérií podelil ľudí na silný


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Na základe týchto kritérií podelil ľudí na silný (adekvátne sa prispôsobuje fyzikálno-biologickej sile podnetov) a slabý typ, ktorý si pre svoju existenciu vyžaduje osobitné podmienky: býva to napr. vylúčenie príliš silných podnetov, ktoré by...

3) Typológia vo fyziológii


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

3) Typológia vo fyziológii dnes vychádza najmä z funkcie mozgovej kôry – z poznatkov o vyššej nervovej činnosti. Rešpektuje, samozrejme, základné poznatky z genetiky, a to v prvom rade existenciu fenotypu, t.j. súboru vrodených...

6. Jedným zo základných postulátov etológie je:


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

1)PK – plúcna tepna – plúca – plúne žily – ĽP = malý obehLP – chlopňa – LK – aorta – celé telo – horná a dolná dutá žily – PP 2) Jedným zo...

10) Vlastnosti periférneho nervu.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

a) Rýchlosť šírenia – najrýchlejšie sú hrubé vlákna , najpomalšie tenké.(najhrub. a najrých. sú motorické vlákna v sedacom nerve) b) Citlivosť na farmaká – najprv reagujú tenké vlákna a naposledy najhrubšie. c) Na tlak...

7) Priamo(meraním výdaja tepla),


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

7)priamo(meraním výdaja tepla), nepriamo(na základe spotreby O2 a výdaja CO2 potrebných na spálenie živýn)Je to základná premena živýn, množstvo E, ktorá sa uvolní spalovaním živýn potrebných na udržiavanie života počas 24 hodín, kt. sa...

Receptorom môžu byť aj aj dotykové a tlaové body,


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

Receptorom môžu byť aj aj dotykové a tlaové body, ale aj receptory bolesti, teploty a chladu. Sú variabilnejšie. Ich opakovanýcm drážedním podprahovými podnetmi môžu byť zo začiatku bez odpovede, postupne sa však reflex zosiľňuje,...

5) Pomer medzi vydaným CO2


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

5)pomer medzi vydaným CO2 a spotrebovaným O2, RQ=CO2-0,03/21-O2 Zistíme aj aké živiny as spalovali. Energetický ekvivalent je koľko energie vydal, keď spotreboval 1 L kyslíka. Rôzne druhy živýn nemajú rovnaký en.potenciál, ten je veličinou...