Anatómia štúdium

6) Koordinačný výkon

6) Koordinačný výkon Na neurónovej úrovni je to časová súhra zapájania a vypájania motoneurónov miechy agonistických a antagonistických svalových skupín na ipsylaterálnej strane a na kontralaterálnej strane(na jednej strane sú vzrušené ohýbače a urlmené...

V porovnaní s dotykovým analyzátorom je

V porovnaní s dotykovým analyzátorom je teplotná signalizácia lokalizovaná nepresne. Na receptory tepla a chladu sa v značnej miere vzťahuje subjektívnosť a relatívnosť pociťovania. Toto nám demonštrujú Veberove klamy. Bolesťové receptory sú voľne bohato...

Podobne je tomu aj v športe

Podobne je tomu aj v športe. V nervóznom prostredí nejakého zápasu sa môže celkom dobre uplatniť aj typ slabý, nepohyblivý, lebo naň vonkajšie okolnosti nepôsobia tak rušivo ako napr. na silný, vyrovnaný, pohyblivý typ....

Na základe týchto kritérií podelil ľudí na silný

Na základe týchto kritérií podelil ľudí na silný (adekvátne sa prispôsobuje fyzikálno-biologickej sile podnetov) a slabý typ, ktorý si pre svoju existenciu vyžaduje osobitné podmienky: býva to napr. vylúčenie príliš silných podnetov, ktoré by...

3) Typológia vo fyziológii

3) Typológia vo fyziológii dnes vychádza najmä z funkcie mozgovej kôry – z poznatkov o vyššej nervovej činnosti. Rešpektuje, samozrejme, základné poznatky z genetiky, a to v prvom rade existenciu fenotypu, t.j. súboru vrodených...

10) Vlastnosti periférneho nervu.

a) Rýchlosť šírenia – najrýchlejšie sú hrubé vlákna , najpomalšie tenké.(najhrub. a najrých. sú motorické vlákna v sedacom nerve) b) Citlivosť na farmaká – najprv reagujú tenké vlákna a naposledy najhrubšie. c) Na tlak...

7) Priamo(meraním výdaja tepla),

7)priamo(meraním výdaja tepla), nepriamo(na základe spotreby O2 a výdaja CO2 potrebných na spálenie živýn)Je to základná premena živýn, množstvo E, ktorá sa uvolní spalovaním živýn potrebných na udržiavanie života počas 24 hodín, kt. sa...

Receptorom môžu byť aj aj dotykové a tlaové body,

Receptorom môžu byť aj aj dotykové a tlaové body, ale aj receptory bolesti, teploty a chladu. Sú variabilnejšie. Ich opakovanýcm drážedním podprahovými podnetmi môžu byť zo začiatku bez odpovede, postupne sa však reflex zosiľňuje,...

5) Pomer medzi vydaným CO2

5)pomer medzi vydaným CO2 a spotrebovaným O2, RQ=CO2-0,03/21-O2 Zistíme aj aké živiny as spalovali. Energetický ekvivalent je koľko energie vydal, keď spotreboval 1 L kyslíka. Rôzne druhy živýn nemajú rovnaký en.potenciál, ten je veličinou...