Anatómia štúdium

3) Krvné skupiny

Krv človeka sa delí podľa prítomnosti aglutinínov a aglutinogénov na 4 základné skupiny:A, B, AB, 0. KS objavil Landsteiner 1901 /.3 / a Jánsky 1907(4). Príslušný aglutín sa nesmie stretnúť s príslušným aglutinogénom /...

Výnimkou budivého vplyvu sú sfinktéry tráv

Výnimkou budivého vplyvu sú sfinktéry tráv.traktu, na ktoré sa vagový vplzv prenáša cez vmedzerené neuróny a jeho vplyv je tlmivý. V tráv.trakte dochádza k zvláštnosti, ktorá spočíva v stupni automatizácie. Nie sú tu celkom...

Človek stratil schopnosť

Človek stratil schopnosť inštinktívne prijímať tie látky, ktoré potrebuje. V CNS sú centrá sýtosti a hladu, ktoré reagujú na množstvo glukózy v krvi (málo – hlad, veľa – sýtosť ). Silné hladové pohyby žalúdka...

9) Pohyby tenkého čreva

V tenkom čreve sú tonické, segmentačné pohyby a peristaltické pohyby. Tonickými pohybmi črevo môže meniť na väčšom alebo menšom úseku meniť svoj tonus v dôsledku naplnenia. Pri segmenčných pohyboch dochádza k tomu, že črevo...

Le vznikajú:

• v kostnej dreni / granulocyty / , • v lymfatických uzlinách / lymfocyty / • v retikulo – endoteliálnom systéme lymfatických uzlín • slezine / monocyty / . Lymfocyty žijú 1 deň, neutrofilné...

8) Biele krvinky

8) Biele krvinky – Leukocyty sú krvné bunky s jadrami, s rozdielnou veľkosťou a morfológiou. Podľa toho či majú v protoplazme granulá, ich delíme na granulocyty a agranulocyty. Hlavnou funkciou Le je ochranná funkcia...

2.B rýchle, glykolitické bledé biele

2.B rýchle, glykolitické bledé biele – aktivita neoxidatívnych enzýmov, veľa ATP a KP, neoxidatívne anaeróbne pochody, rýchla činnosť s veľkou silou, vekom ich počet klesá, lebo chýbajú intenzívne silové a rýchlostné stimuly, potrebné na...

K výpadovým reakciám (apraxie) dochádza

K výpadovým reakciám (apraxie) dochádza po poškodení príslušnej časti mozgu(napr. agrafia – neschopnosť písať, strata reči porušením B. centra reči – nefungujú svaly potrebné pre artikulácie, ale tými istými sv. môžeme naďalej prehĺtať, pretože...

PS vysiala kolaterály do EPMS

PS vysiala kolaterály do EPMS, čím sa tvorí finkčný vzťah. Spolupracujú při každom pohybe. Ich spojenie nieje dané vopred, ale vzniká v priebehu činnosti. Ak sa takéto spojenie často opakuje vznikne motorický inervačný vzor....

Sarkoplazmatické retikulum

Sarkoplazmatické retikulum je vnútrobunková sieť, v ktorej sa pomocou ATP v oboch smeroch prepumpáva kalcium, ktoré spolu s tropínom hrá v kontraktačno – relaxačnom cykle dôležitú úlohu. Sark.retik. kostrového svalu sú rozšírenia(terminálne cisterny). Srdce...